Archive

Didrichsen Konstmuseum
Granviksgränd 1, physician ute på natursköna Granö 7 km från
Helsingfors.

mayafigur-1

Didrichsens konstmuseum har den enda offentliga prekolumbiska samlingen i Finland och har därför ett genuint intresse för indiankulturerna. Museet har arrangerat två framgångsrika Mayautställningar tidigare, under åren 1997-1998 och 2005-2006. Utställningarna lockade 32.000 respektive 41.000 besökare, vilket för det lilla museet är otroligt mycket. Nu är den tredje utställningen på gång. Temat för den finner vi i den aktuella kalenderdiskussionen – finns det något belägg för att Mayafolken skulle ha förutspått världens undergång den 21 december 2012?  Museet kommer att redogöra för hur Mayakalendern är uppbyggd och att den är cyklisk, dvs. den kommer att starta upp ett nytt varv efter att detta tar slut. Starten på en ny cykel har alltid inneburit ändringar av något slag och det återstår att se vilka förändringarna kan vara denna gång, och ifall de inträffar. Det pågår en allmän diskussion om varningar som hänger i luften om jordens förstörelse – vad innebär det att vi just nu lever i en period där vi ser allt mer naturkatastrofer och annat ske?

Kalendern är givetvis sammankopplad med liv och död, teman  som museet även kommer att beröra. En viktig aspekt är just livet – därför har museet en speciell fokusering på Maya -ursprungsbefolkningen, som lever än i dag i Guatemala. Som en del av detta ställer museet ut fotografier av Mayabarn i Antigua, tagna av fotografen Jon Kaplan. Samtidigt genomför museet en insamling av medel till förmån för unga Mayaflickor, så att de kan få ordentlig utbildning. Under den föregående utställningen samlade museet in över 11.000 € till förmån för en fattig by i Guatemala, vars förorenade vatten ledde till en barndödlighet på 20 %. Med de insamlade pengarna byggdes ett vattensystem och nu är situationen i byn under kontroll. Museet talar  om ett  socialt ansvar, som museet vill bidra med.  Didrichsens konstmuseum kommer att samla in medel genom att använda konceptet ”I ? MAYA” Museet skapar  olika försäljningsprodukter med denna logo, och 10 % av intäkterna går till välgörenhetsprojektet.

Sammanlagt presenteras ca 120 föremål. Merparten kommer från Nationalmuseet i Guatemala. Några pjäser lånas från Popol Vuh –museet (också i Guatemala) och därtill ingår en del av museets egna pjäser i  visningen. Förutom föremålen visas Jon Kaplans ( http://jonkaplan.com)  fotografier av Mayabarn och därtill ställer museet ut en del textilier, likadana som syns på fotografierna.

Didrichsen Konstmuseum
Granviksgränd 1, ute på natursköna Granö 7 km från centrum
00340 Helsingfors

 

Acredited for the Kingdom of Sweden, Kingdom of Denmark, Kingdom of Norway, Finland and Baltic Countries