“Jag har en rancho”

bok GuatemalaBoken ”Jag har en rancho” är berättelsen om de första svenskarna som kom till Guatemala, om pionjärerna som mötte en ny värld och om besökande svenskar, från Prins Wilhelm via Nils von Dardel till Harald Edelstam, som livfullt skildrat sina upplevelser i det fjärran landet.

Boken ”Jag har en rancho”  kan beställas direkt  av författaren, den tidigare svenske ambassadören i Guatemala, Ulf Lewin,  ulf@lewin.nu  .

Efter civilekonomexamen antogs Ulf Lewin 1965 vid Utrikesdepartementet i Stockholm och har under de följande 37 åren tjänstgjort vid en rad ambassader, särskilt i i Latinamerika. Efter pensionering har Lewin (”jubilado pero no retirado”) tagit magisterexamen i kultur-antropologi med specialinriktning på mayakulturen. Han håller fortsatt nära kontakt med Guatemala på det akademiska och personliga planet. Han är uppskattad föredragshållare och reseledare, ordförande i Svenska Amerikanistsällskapet och tidigare ordförande i Etnografiska museets vänförening